درباره‌‌ی زناني كه به خودشان اهميت مي‌دهند

ما زن‌ها کارهائي را که مي‌دانيم براي‌مان سودمند هستند، انجام نمي‌دهيم چون به‌قدري سرگرم مراقبت از ديگران و رتق‌وفتق امور مربوط به آن‌ها هستيم که از خودمان غفلت مي‌کنيم. مشکل ما ريشه در بي‌اطلاعي ندارد ـ زيرا اطلاعات فراواني درباره‌‌ اهميت خواب کافي، خوردن غذاهاي سالم و ورزش کردن داريم. مشکل اينجاست که نمي‌دانيم چگونه تقدم‌هاي زندگي‌مان را رعايت مي‌کنيم. اما زنان موفق مي‌دانند که چگونه از خودشان مراقبت کنند و درعين‌حال به ديگران نيز اهميت بدهند. آنها پنج راهکار زير را همواره سرلوحه زندگي خود قرار ميدهند: خود را در رأس الويت‌ها قرار مي‌دهند. مي‌دانند که چگونه همه‌چيز را از نو شروع کنند. ميدانند که چگونه از ديگران کمک بخواهند. هنر کاري نکردن را بلدند و در عمل به آن مهارت کامل دارند. همواره روي خود حساب باز کرده و شادي را تجربه مي‌کنند. اميد که همه زنان اين مرز و بوم بتوانند روزي اين پنج راهکار را در زندگي خود جاري سازند و طعم شيرين موفقيت در مراقبت از خودشان را بچشند.

آخرین محصولات مشاهده شده