درباره‌‌ی من مضطرب

امروزه يکي از مهم‌ترين اضطراب‌هايي که براي بشريت چه در کشورهاي درحال توسعه و چه در کشورهاي توسعه يافته پيش آمده، مساله استفاده از تلفن‌هاي هوشمند، اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي است. اين وسايل، به بخشي جدايي‌ناپذير از زندگي ما تبديل شده‌اند که از آن گريزي نيست. اما بد نيست بدانيم که فناوري‌هاي تازه، چه مسائل و پيامدهايي براي ما پديد مي‌آورند و ما چگونه بايد ازاين ابزارها استفاده کنيم. تاکنون کتاب‌هاي بسياري در زمينه استرس منتشر شده است. اما اين کتاب به طور ويژه به استرس‌هاي ناشي از استفاده فناوري مي‌پردازد. از کساني مي‌گويد، که براي فرار از نگراني به شبکه‌هاي اجتماعي پناه مي‌برند. از اشخاصي که اگر برايشان لايک و کامنت نگذارند، دچار نگراني مي‌شوند. از اشخاصي در کتاب صحبت مي‌شود که از ترس تنهايي و طردشدگي دست به دامن شبکه‌هاي اجتماعي مي‌شوند. در اينجا رابطه ميان اشخاص افسرده و مضطرب بررسي مي‌شود. کساني که مي‌خواهند از کابران شبکه‌هاي اجتماعي با لايک و کامنت ‌تاييد بگيرند و آن‌هايي که اين تاييد را دريافت نميکنند، دچار افسردگي‌هاي مفرط مي‌شوند. اين کتاب ديدگاهِ ضدفناوري و ضدحضور در شبکه‌هاي اجتماعي ندارد، اما کمک مي‌کند تا کاربران اينترنت بتوانند خود را در برابر خطرات ناشي از حضور در شبکه‌هاي اجتماعي مديريت کنند.

آخرین محصولات مشاهده شده