درباره‌‌ی کتابخانه نیمه شب

كتابخانه نيمه‌شب تجربه غريب و منحصربه‌فرد دختري حرمان‌زده و نوميد است كه به خط قرمز زندگي‌اش نزديك شده و در برزخ بين مرگ و زندگي مجال مي‌يابد زندگي‌هايي را تجربه كند كه از اوان كودكي تا آخرين لحظه پيش از اقدام به خودكشي، بار سنگين حسرت‌شان را به دوش كشيده است. رماني بسيار ساده و روان و در عين حال كاوشي ژرف در بطن زندگي و معناي آن. درست در لحظه‌اي كه ققنوس اميد زندگي در شعله‌هاي حسرت و حرمان خاكستر مي‌شود، تولدي دوباره همه چيز را عوض مي‌كند. شما با خواندن اين رمان به نوعي افسون خواهيد شد تا به دنياي ديگري فرار کنيد. نويسنده با داستانش اين نکته مهم را گوشزد مي‌کند که نبايد آثاري را که ديگران بر زندگي ما مي‌گذارند، ناديده بگيريم. همه چيز در زندگي مهم است حتي اگر خيلي کوچک و ناچيز باشد. بايد همواره به لحظه لحظه زندگي‌مان فکر کنيم و آن را تحليل کنيم و همه احساسات خود را در نظر بگيريم تا مانع خوشبختي خود نشويم.

آخرین محصولات مشاهده شده