درباره‌‌ی 8 قتل حرفه‌اي

کتابي مسحورکننده که پيچش‌هاي داستاني فراواني را يکي پس از ديگري در برابر شما قرار مي‌دهد. (ليزا گاردنر) پيتر سوانسون به‌خوبي موفق شده است مظنونيني را در مقابل شما قرار داده و حسابي سردرگمتان کند. محال است بتوانيد هويت قاتل را تا آخرين صفحات کتاب حدس بزنيد. (وال‌استريت ژورنال) پيتر سوانسون نويسنده شش رمان است. ازجمله «قتل مهرباني» موفق به دريافت جايزه ملي بريتانيا، «همه ترس‌هايش» موفق به دريافت جايزه ادبي استيل داگر ايان فلمينگ و «پيش از اينکه او را بشناسد» که موفق به دريافت جايزه ادبي سال گرديده است. کتاب‌هاي وي به سي زبان دنيا ترجمه شده است. داستان‌ها و شعرهايش در مجله علمي-تخيلي آسيمو، نشري? ميجر، روزنام? گاردين بريتانيا، مجله يانکي و مجله استراند منتشر شده است. او بيرون از شهر بوستون زندگي مي‌کند و مشغول نوشتن رمان بعدي‌اش است.

آخرین محصولات مشاهده شده