درباره‌‌ی گاه ناچيزي مرگ (رمان درباره زندگاني محيي‌الدين ابن عربي)

علوان در ”موت صغير“، با تكيه بر آن‌چه ابن عربي خود در ”فتوحات مكيه“، درباره خويش نقل كرده، اثري آفريده كه نه تنها يك بيوگرافي كامل محسوب مي‌شود، بلكه با روايتي جذاب و زباني روان و شيرين، داستاني كامل وكم‌نقص است. او درست آن‌جا كه بايد، موجز و مختصر، گذشته است. كتاب، شامل چندين سفر است و از اين جهت ما را به ياد ساختار كتاب‌هاي آسماني مي‌اندازد - اسفار- . از ديگر سو، كل داستان، به طور منظم، توسط روايت‌هاي موازي، شكسنه مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده