درباره‌‌ی نبرد مرگ و زندگي (ناروتو 8)

با شروع مرحله ي سوم امتحانات انتخابي نينجاي ،چونين شاگردان نينجا در مسابقات بدون محدوديت و تن به تن به مصاف يکديگر مي‌روند ساسوکه بدون توجه به درخواست‌هاي ساکورا براي کناره‌گيري از مسابقه و با وجود تأثيرات وحشتناک نفريني که اوروچيماروي بدجنس روي بدنش بر جاي گذاشته است وارد اولين مسابقه در برابر يکي از جاسوس‌هاي خبيث دهکده‌ي پنهان صدا مي‌شود اما با توجه به اينکه فنون خاص او در مبارزه ناگهان از حد مجازشان فراتر مي‌رود ساسو که چگونه مي‌تواند پيروز شود؟ و حتي اگر بتواند از اين جدال خشونت آميز جان سالم به در ببرد، نفرين اوروچيمارو تهديدي براي تغيير هميشگي‌اش خواهد بود

آخرین محصولات مشاهده شده