درباره‌‌ی نینجای بی‌نظیر (ناروتو 10)

در حالی که تنها چند مسابقه از مرحله ی مقدماتی سومین بخش امتحانات انتخابی نینجا باقی مانده است مبارزه ای که همه منتظرش بودند بین ،گارا نینجای مرموز صدا و راک لی نینجای سرسخت و جدی کونوها آغاز می.شود آیا خونخواهی گارا و قدرتهای عجیبش در دست کاری ،شن برای لی تحمل ناپذیر خواهد بود؟ یا اینکه آیا لی میتواند ثابت کند که فداکاری و وجدان کاری شگفت انگیزش برای اینکه به نینجایی بینظیر تبدیل شود کافی است؟

آخرین محصولات مشاهده شده