درباره‌‌ی نجی در برابر هیناتا (ناروتو 9)

همچنان در بحبوحه‌ی امتحانات انتخابی نینجا شاگردان نینجا در حالی که در یک سری مسابقات حذفی به صورت تن به تن مبارزه می‌کنند تکنیک‌های مخصوص خود را به نمایش میگذارند این مبارزات چهره ی دیگر بسیاری از حریفان را آشکار می‌سازد؛ آنها برای گذر از مرحله ی سوم امتحان مبارزه میکنند و در برخی موارد برای زنده ماندن تقلا می‌کنند ناروتو حرکت جدیدی را روی دشمن خود امتحان میکند. اما آیا این حرکت برای برنده شدن کافی است؟ و زمانی که اعضای قبیله ی هیوگا، نجی و هیناتا در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند آیا کینه‌های خانوادگی قدیمی نبرد تن به تن آنها را سخت تر از بقیه خواهد کرد؟

آخرین محصولات مشاهده شده