درباره‌‌ی ما مردم (داستان آمریکا)

ين كتاب تاريخ ايالات متحده امريكا و سرگذشت مهاجران و ساكنان اين سرزمين تا دوران معاصر است .نويسنده كتاب را با شرح وضعيت و چگونگي مهاجرت‌هاي اوليه به اين سرزمين ـ كه حدودا از قرن هفدهم ميلادي آغاز شده است ـ همچنين انگيزه‌هاي مهاجرت و وضعيت آمريكا و سرگذشت مهاجران پي مي‌گيرد، سپس تحولات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و رويدادهاي تاريخي و جنگ‌هاي داخلي اين كشور را به تفصيل شرح مي‌دهد و سرانجام تصويري جامع و مختصر از تاريخ ايالات متحده تا پايان جنگ جهاني دوم فراهم مي‌آورد .

آخرین محصولات مشاهده شده