درباره‌‌ی شهر شرنگ

تهران با همه يه جور حساب نمي كنه، با بعضيا يه كم بيشتر كنار مياد با بعضيا كمتر، ولي با آدمي مثه من كه تازه از حبس در اومده و مي‌خواد دور خلافو خط بكشه، هيچ‌جوره كنار نمياد. خشن‌ترين باج‌گير اين شهر خود تهرانه، خفتت مي‌كنه، پاشو مي‌ذاره روي گلوت، روزي پنجاه تومن بهش ندي خرخره‌تو له مي‌كنه. مثه تير آهني كه مي‌افته رو كارگر ساختمون، خراب ميشه رو سرت. شايد بتوني خودتو نجات بدي ولي شك نكن سالم نمي‌موني.

آخرین محصولات مشاهده شده