درباره‌‌ی خشم در هارلم

جکسون، جوان سياهپوست ساکن هارلم که در موسسه کفن‌ودفن کار مي‌کند، به واسطه ايمابل، عشق چندين ساله‌اش، يک روش ساده احمقانه براي پول درآوردن پيدا کرده است؛ روشي براي تبديل کردن اسکناس ده دلاري به صد دلاري. اما با سر رسيدن کافين اد جانسون و گريوديگر جونز، تيم کارآگاهان هارلم، در لحظه موعود همه‌چيز نقش برآب مي‌شود. جکسون فراري مي‌شود، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و در خيابان‌هاي هارلم مستاصل و فرومانده‌تر از هميشه به دنبال راهي براي بازگرداندن پولش و عشقش ايمابل مي‌گردد. طرح داستان بر محور تنش‌هايي مي‌چرخد که نتيجه به‌هم‌خوردن پيمان‌هاي زودگذر بين کلاهبردارهاست و در نهايت به خيانت مي‌انجامد؛ اين موضوع به موضوع اصلي کتاب‌هاي هايمز تبديل مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده