مدیریت

1-12 از 232
تازه ها
علمی فرهنگی

پیچیدگی و مدیریت

Complexity and management (fad or radical challenge to systems thinking)
ارسال با 24 ساعت تاخیر
160,000 تومان
10 % تازه ها
نوین توسعه

ایلان ماسک

Elon Musk
ارسال با 24 ساعت تاخیر
405,000 تومان 450,000 تومان
10 %
نگاه معاصر

رهبری BS

Leadership BS
ارسال فوری
283,500 تومان 315,000 تومان
10 %
ترنگ

رهبران سمی

Why we elect narcissist and sociopath
ارسال فوری
234,000 تومان 260,000 تومان