درباره‌‌ی 4 ميثاق (كتاب خرد سرخپوستان تولتك)

«دون ميگوئل روئيز» نويسنده متون شمن‌باوري نوين است. سالهاست که خودشناسي و بهتر زيستن دغدغه‌ي مشترک انسانهاست. کتاب 4 ميثاق با استفاده از آموزه‌هاي تولتک‌ها ميثاق‌هايي را براي رهايي از اين دغدغه‌ها ارائه مي‌دهد. چيزي که «دون ميگوئل روئيز» مي‌خواهد بگويد اين است که ما قادر هستيم تا باورهاي منفي موروثي را به‌تدريج تغيير دهيم و اين تغيير مي‌تواند جهتي نو و سالم به زندگي انسان‌ها بدهد. اين کتاب چهار اصل را ارائه مي‌دهد و به خواننده آموزش مي‌دهد چه‌طور اين ميثاق‌ها يا اصول را در زندگي روزمره اجرا کند.

آخرین محصولات مشاهده شده