درباره‌‌ی يكديگر را همان‌طور كه هستيم بپذيريم و دوست داشته‌ باشيم

هنگامي که شما با افراد يا گروه جديدي آشنا مي‌شويد و مي‌خواهيد روابط خودتان را با آن‌ها صميمي‌تر کنيد، جاي هيچ شکي نيست که در تلاش هستيد تا در شخصيت خودتان تغييراتي ايجاد کرده و يک آدم ديگري شويد. شما ميخواهيد با تغيير خودتان به آنها ثابت کنيد که همانند آن‌ها احساس مي‌کنيد ، دوست داريد و رفتار مي‌کنيد. اما همه ما مي‌دانيم که اين راه درستي براي برقراري ارتباط با ديگران نيست.

آخرین محصولات مشاهده شده