درباره‌‌ی محفل فلسفي يكشنبه‌ها

اين رماني است معمايي-کارآگاهي با مايه‌هاي فلسفي. شخصيت اصلي کتاب زني روشن‌فکر است اهل فلسفه اخلاق و علاقه به هنر و ادبيات. داستان در شهر ادينبروي اسکاتلند مي‌گذرد و در طول آن، معماي مرگ مرد جواني که زن شاهد آن بوده، با تاملات خاص اين زن و ارتباطش با جامعه و نزديکانش، و نيز دغدغه‌هاي فلسفي و اخلاقي او در هم مي‌آميزند و با ارجاع‌هايي گسترده به تاريخ و اسطوره و فلسفه و هنر و روانشناسي و سياست و اقتصاد در غرب، رماني عميق و چندوجهي پديد مي‌آورند. نويسنده بريتانيايي اين رمان از پرکارترين و تحسين شده‌ترين نويسندگان معاصر است و سال‌هاست که، در کنار نويسندگي، در دانشگاه ادينبروي اسکاتلند حقوق پزشکي تدريس مي‌کند.

آخرین محصولات مشاهده شده