درباره‌‌ی دزد آذرخش (5 گانه پرسي جكسون 1)

پرسي جكسون براي چندمين بار در آستانه اخراج از يك مدرسه شبانه‌روزي است و اين كمترين مشكل اوست. در همين زمان هيولاهاي اساطيري و خدايان كوه المپوس از ميان صفحات كتاب‌هاي درسي اساطير يونان پرسي جكسون بيرون آمده و به زندگي واقعي او گام نهاده‌اند. و بدتر از آنكه، او موجب عصبانيت برخي از آن‌ها نيز شده است. آذرخش زئوس كه نماد قدرت اوست به سرقت رفته و مظنون اصلي، پرسي است. پرسي و دوستانش تنها ده روز براي يافتن و بازگرداندن آذرخش زئوس فرصت دارند تا شايد از اين طريق صلح و آرامش را به ساكنان كوه المپوس كه در شرف جنگي قريب‌الوقوع است، بازگردانند. اما براي موفقيت در اين جستجو، پرسي به غير از يافتن سارق حقيقي بايد با مسائل بيشتري دست و پنجه نرم كند...

آخرین محصولات مشاهده شده