درباره‌‌ی عيبي ندارد اگر حالت خوش نيست (مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگي كه اين‌‌‌‌ها را بر نمي‌تابد)

کتاب «عيبي ندارد اگر حالت خوش نيست» نوشته‌ي «مگان ديواين» به موضوع از دست دادن عزيزان و چگونگي رويارويي با آن مي‌پردازد. اين کتاب باعث مي‌شود تا نسبت به عشق، فقدان و دل‌شکستگي تجديدنظر کنيد. «مگان ديواين» در اين کتاب از تجربيات شخصي خود مي‌گويد و بر اساس اين تجربيات براي شما نحوه‌ي مواجهه با سوگواري را شرح مي‌دهد. البته «ديواين» در اين کتاب با تکيه بر فرهنگ مردم آمريکا صحبت مي‌کند اما کليت صحبتي که به دنبال انتقال آن است با فرهنگ ما نيز هم‌خواني دارد. اين نويسنده سال‌ها به عنوان روان‌درمان‌گر خصوصي فعاليت داشت و به ديگران براي مواجهه با مشکلات‌شان کمک مي‌کرد تا اين‌که همسر خود را از دست داد و متوجه شد که تمام نصايح و راهنمايي‌هايي که تا آن روز به بيماران ارائه مي‌کرد کارآمد نبوده است؛ چرا که او تا آن زمان از غم و سوگواري هيچ نمي‌دانست و آن را از نزديک لمس نکرده بود. او پس از مرگ همسرش با هزاران سوگوار همکاري داشت و از اين طريق اطلاعات و تجربه‌ي زيادي در مواجهه با اين معضل به‌دست آورد و حاصل تجربيات اين ديدارها و نظريات وي، کتاب پيش رو است. کتاب «عيبي ندارد اگر حالت خوش نيست» ديدگاهي متفاوت ارائه مي‌دهد و تشويق‌تان مي‌کند در ارتباط‌تان با عشق، فقدان، دل‌شکستگي و جامعه تجديدنظر کنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده