درباره‌‌ی رهايي از افكار سمي با منظم كردن ذهن

ما مسئول افكار خودمان هستيم. واكنش ما به شرايط مختلف، نتيجه‌ي باورها، نگرش‌ها و عادت‌هاي ماست. افكار ما همچنين روي سلامتي، روابط و امور مالي‌مان تاثيرگذار است. اگر آن‌چه را كه مي‌بينيم يا تجربه مي‌كنيم دوست نداريم، پس بايد دريچه‌ي نگاهمان را نسبت به آن تغيير دهيم. اين كتاب راهكارهايي را به زبان ساده ارئه مي‌كند كه با به كار بستن آن‌ها مي‌توانيم از شر افكار سمي كه انرژي رواني‌مان را كاهش مي‌دهند، رها مي‌شويم و از موانع به عوان فرصتي براي پيشرفت استفاده كنيم.

آخرین محصولات مشاهده شده