درباره‌‌ی ديده‌ها و شنيده‌ها (ناشنيده‌هايي از تاريخ معاصر) خاطرات محمد فضايلي

https://noghrehpub.com/ ”صبحانه ما با سخنان ربزپرداز از نكته‌هاي به طنز ديده‌ او پر مي‌شد، كه ديگر نه سياسي‌مرد بود، نه استاندار، يا نماينده مجلس شورا، نه موظف، كه اديبي بود از شاگردي فروزانفر و بهار و فاضل توني، و ديگرهاي شاخص نسل مشروطيت و بازگشت ادبي، و چه مي‌گفت از ساده‌دلي فاضل توني، و رابطه بازيگوشانه فروزانفر زيرك با او. اما نه همه اين، كه محمد فضايلي فرزندخوانده عموي دانشومندش بود، محمدصالح علامه مازندراني، صاحب كتاب حكمت بوعلي و بسيارهاي ديگري در حكمت و كلام.” - بخشي از مقدمه

آخرین محصولات مشاهده شده