درباره‌‌ی خرده‌عادت‌ها (راهي آسان و اثبات شده براي ايجاد عادت‌هاي خوب و از بين بردن عادت‌هاي بد)

کتاب خرده عادت‌ها؛ راهي آسان و اثبات‌شده براي ايجاد عادت‌هاي خوب و از بين بردن عادت‌هاي بد نوشته‌ي جيمز کلير در سال 2018 منتشر شده است. کلير در اين کتاب با راهکارهايي به مخاطب آموزش مي‌دهد که چگونه عادت‌هاي بد خود را ترک کند و به موفقيت دست يابد. حادثه‌اي که در زندگي کلير به وجود آمد و آسيبي جسمي براي وي رقم زد، دليل اصلي خلق کتاب خرده‌عادت‌هاست. اين کتاب را زهرا صادقي به فارسي برگردانده و توسط انتشارات ميلکان به چاپ رسيده است. درباره نويسنده جيمز کلير نويسنده و سخنران آمريکايي که تمرکز اصلي‌اش بر روي عادت‌ها، تصميم‌گيري و پيشرفت متداوم است. نام کلير به عنوان نويسنده‌ي پرفروش در ليست نيويورک‌تايمز به چشم مي‌خورد و با کتاب خرده‌عادت‌ها که با عنوان عادت‌هاي اتمي نيز شناخته مي‌شود، تعريف و تمجيدهاي فراواني از سوي وال استريت ژورنال، تايمز و... دريافت کرده است. وبسايت او ماهانه ميليون‌ها بازديدکننده دارد و به مرجعي براي تجزيه و تحليل عادت‌ها تبديل شده است. نقد کتاب خرده‌عادت‌ها نويسنده تلاش مي‌کند روش ايجاد و تقويت عادت‌هاي مثبت و تضعيف و کم‌رنگ کردن عادت‌هاي منفي را به مخاطبان خود آموزش دهد. به رفتاري که به طور منظم و خودکار انجام شود، عادت مي‌گويند و کلير در اين کتاب بر اين باور است که نبايد از عادت‌هاي کوچک و ميزان اثرگذاري آنها در زندگي غافل شد. زيرا اين عادت‌ها در طول سال‌هاي طولاني به نتايج قابل توجهي منجر مي‌شود. تکرار عادت‌ها موجب چند برابر شدن تاثير آنها مي‌شود و اين تاثير روزانه با گذر ماه‌ها و سال‌ها بسيار چشمگير خواهد بود. استراتژي کلير بهترين سيستم گام به گام براي پيشرفت است که به مخاطب کمک مي‌کند خود را باور داشته باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده