درباره‌‌ی بازي فكري جاليز Jaliz

به جاليز حاصلخيز خوش آمديد. در اين بازي كارتي اقتصادي هر بازيكن جاليزهاي خود را در اختيار دارد و در طول بازي تلاش مي‌كند تا با كاشت و برداشت بهترين محصولات، درآمد بيشتري را بدست آورد. بازيكنان همچنين با معامله‌ي محصولات با همديگر مي‌توانند تعداد بيشتري از محصول را به فروش برسانند. هرچه تعداد كارت‌هاي يك محصول در هنگام برداشت بيشتر باشد، درآمد بيشتري را نصيب بازيكن مي‌كند، اما مشكل اينجاست كه تعداد كارت‌هاي هر محصول محدود است و ممكن است بيشتر از يك بازيكن در هر لحظه به دنبال كاشت آن محصول باشند. موفقيت در کسب و کار کشاورزي، همان ‌قدر که به سخت‌کوشي و تلاش احتياج دارد، حواس جمع، حساب و کتاب و کمي هم شانس مي‌خواهد. بهترين محصول را بکاريد، به موقع محصولات را برداشت کنيد، زمين‌ها را گسترش دهيد و بهترين معاملات را با کشاورزهاي ديگر انجام دهيد تا بتوانيد بهترين کشاورز جاليز باشيد. هر نوبت بازيکنان در اين بازي، به سه مرحله تقسيم مي‌شود. در مرحله‌ي اول يا کاشت، بازيکن بايد کارت محصولاتي را در جاليزش بکارد. در مرحله‌ي دوم يا بازار، بازيکن دو کارت محصول را براي معامله با ديگر بازيکنان رو مي‌کند. در مرحله‌ي سوم يا دريافت محصول، بازيکن کارت‌هايي را به دست خودش اضافه مي‌کند. بازيکنان مي توانند در هر زماني در طول بازي محصولاتشان را به فروش برسانند، و البته که هرچه تعداد کارت‌هاي محصولي بيشتر باشد سود بيشتري را عايد بازيکن مي‌کند. در طول بازي بازيکنان با گسترش جاليزها و خريد کود و تراکتور، بازدهي جاليزها را افزايش مي‌دهند و تلاش مي‌کنند تا در پايان بازي بيشترين درآمد را کسب کنند و برنده‌ي بازي باشند. بازي جاليز در سال 1395 توسط محسن پوررمضاني طراحي شده‌ و توسط بخش تحقيق و توسعه‌ي هوپا به توليد رسيده‌است. اين بازي نسخه‌ي تغييريافته‌اي است از بازي بسيار موفق Bohnanza که توسط طراح معروف آلماني Uwe Rosenberg در سال ???? عرضه شده‌است.

آخرین محصولات مشاهده شده