درباره‌‌ی بازي فكري هنر مدرن

در بازي فکري هنر مدرن بازيکنان، موزه‌دارهايي هستند که تلاش مي‌کنند تابلوهاي نقاشي را به بهترين قيمت، خريد و فروش کنند. بازي در 4 دور برگزار مي‌شود. در هر دور، بازيکنان، تابلوهايي را به حراج مي‌گذارند. در پايانِ هر دور، تابلوها فروخته مي‌شوند. هرچه آثار يک هنرمند بيش‌تر به‌فروش برسند، ارزش و اعتبار هنري او، بيش‌تر مي‌شود برنده، بازيکني است که در پايان دور چهارم، بيش‌ترين پول را به‌دست آورده باشد...

آخرین محصولات مشاهده شده