درباره‌‌ی 7 سنگ

نقدا كه توي اين دنيا و با آن عقبه دستش به قانون اين مملكت نمي‌رسيد و علي تنها كليد هفت‌سنگ را از او گرفته بود به نشانه‌ي پايان دخل و تصرف در عمارتي كه يك روزي يك جايي پسر نوجوانش به تير غيب عقده‌هاي اين مرد و خواهر نيسان‌گرفته‌اش دچار شده بود و يقينا نه آن تيكه‌ي وقف‌شده‌ي امام زمان و نه هيچ حسنه‌اي نمي‌توانست رد خون به ناحق چكيده روي آن كتاني‌هاي برزنتي را پاك كند.

آخرین محصولات مشاهده شده