درباره‌‌ی 5 سرنوشت شوم (مجموعه 3 تاج شوم 4)

شورشيان پس از نبرد با کاترين، دچار آشوب شده‌اند. طلسم مهارکننده‌ي نفرين لژيون جولز از هم پاشيده و او را ديوانه و براي حکومت، نامناسب کرده. آرسينوئه هم بايد راهي براي درمان جولز پيدا کند و هم هر چه زودتر جلوي اقدامات مرگ‌بار مه اطراف جزيره را بگيرد. سلطنت ملکه کاترين هنوز پابرجاست. اما حمله‌اش به شورشيان هزينه‌اي هنگفت برايش داشته. حال که ميرابلا ظاهراً تحت لواي صلح به پايتخت مي‌آيد، کاترين در نبود پيتر به چه کسي مي‌تواند اعتماد کند؟ با رسيدن خواهر بزرگ‌تر و کوچک‌تر به همديگر، کاترين مشتاق مي‌شود که صميميت ميان ميرابلا و آرسينوئه را تجربه کند، اما ملکه‌هاي مرده به او هشدار مي‌دهند که مراقب باشد... به ميرابلا نمي‌توان اعتماد کرد. حال سرنوشت جزيره در دست ملکه‌هايش قرار دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده