درباره‌‌ی 3 تاج شوم 1

در ميان هر نسل از مردم جزيره‌ي فنبرن، خواهراني سه‌قلو به دنيا مي‌آيند: سه ملکه، که همگي سهمي يکسان از سلطنت و موهبتي جادويي دارند. ميرابلا، ملکه‌ي عنصري خشن و مغرور که فقط با چند حرکت انگشت، شعله‌هاي گرسنه و طوفان‌هاي کشنده را فرا مي‌خواند. کاترينِ مسموم‌کننده که مي‌تواند مرگبارترين سموم را بي هيچ مشکلي هضم کند. آرسينوئه‌ي طبيعت‌گرا که مي‌گويند او مي‌تواند سرخ‌ترين گل‌هاي رز را رشد بدهد و ترسناک‌ترين شيرها را به کنترل خود درآورد؛ اما در اين جزيره، ملکه شدن فقط بر اساس حق تولد سلطنتي نيست. هر کدام از اين سه خواهر بايد براي به دست آوردن اين جايگاه مبارزه کنند؛ مبارزه‌اي که نه فقط بر سر برد و باخت، که مرگ و زندگي است. شبي که اين دختران شانزده ساله شوند، نبرد آغاز خواهد شد و آخرين ملکه‌اي که زنده بماند، به سلطنت خواهد رسيد.

آخرین محصولات مشاهده شده