درباره‌‌ی گاهي بايد تنها بود

گاهي بايد از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت استفاده كني... اين مجموعه شامل داستان‌هاي: رنج آب ديده شدن سختي‌هاي زندگي هديه كريسمس نقطه ضعف و قدرت سنجش عملكرد بازي زندگي اگر زود مي‌دانستم كاش وقتي

آخرین محصولات مشاهده شده