درباره‌‌ی پرندگان از سر تا دم

پنجه‌هاي آبي روشن؟ پاهاي دراز صورتي‌‌رنگ؟ منقار نرم و قابل‌انعطاف؟ کتاب «پرندگان از سر تا دم» ? تصوير رنگي از پرندگان از نزديک نشان داده شده است. حدس بزن هر يک از اين تصويرها مربوط به کدام پرنده است. بعد از اين‌که تصوير را ديدي، کتاب را ورق بزن تا هم جواب را بفهمي و هم چيزهاي بامزه‌اي درباره پرندگان ياد بگيري. در دو صفحه آخر، تصوير چند پرنده‌ي ديگر را هم مي‌بيني. «جانوران اقيانوس از سر تا دم»، «دايناسورها از سر تا دم»و «بندپايان از سر تا دم» ديگر کتاب‌هاي اين مجموعه هستند.

آخرین محصولات مشاهده شده