درباره‌‌ی يادداشت‌هاي شيطان

خواننده عزيز، اثر پيش‌رو آخرين كار ليانيد آندري‌يف و به نوعي خاصترين آنهاست. رمان يادداشت‌هاي شيطان، بازتاب دريافت اوست از ابرانسان نيچه، مفهومي كه اساس آثار ادبي يك نسل را به خود اختصاص داد. آندري‌يف نيز مانند داستايفسكي، گمان مي‌كرد، تعارض خير و شر در خود انسان نهفته است. هرچند اغلب طليعه اين رمان را آثاري چون اهريمنان داستايفسكي و اكسيرهاي شيطان هافمن بدانند، به نظرم يادداشت‌هاي شيطان اثري كامل و مستقل است.

آخرین محصولات مشاهده شده