درباره‌‌ی نمايش‌نامه‌نويسي قدم به قدم

نمايش‌نامه‌نويسي قدم به قدم كتابي است به زبان ساده براي آنان كه مي‌خواهند به همراه دانستن فنون و شگردهاي نگارش نمايش اين حرفه را بياموزند و دست به نوشتن نمايش‌نامه ببرند، نمايش‌نامه‌هاي خود را براي تئاتر، تلويزيون و راديو بنويسند و آنها را عرضه بدارند. اين كتاب آموزشي است اما دستوري نيست، در هشت فصل حاوي پيش‌نهادهايي است از براي يافتن طرح اوليه، پرورش شخصيت‌ها، طراحي صحنه‌ها، گفتگونويسي و... و تمرين‌هايي براي پيش بردن داستان. برنامه‌ريزي، نگارش نمايش‌نامه و نگارش صحنه‌ها و... آن هم قدم به قدم، مرحله به مرحله به شكلي علمي و عملي.

آخرین محصولات مشاهده شده