درباره‌‌ی مقدمه كيمبريج بر ژاك دريدا

امروزه نوشته‌هاي خلاقانه دريدا در زمينه ادبيات و فلسفه به شدت به هرگونه فهمي از آينده ادبيات و نقد ادبي ارتباط پيدا مي‌كند. روش دريدا در نگارش پيچيده و چالش‌برانگيز است و اغلب يا نادرست معرفي شده يا نادرست فهميده شده است. لزلي هيل در اين كتاب معرفي آسان‌فهمي از نوشتار‌هاي دريدا در زمينه ادبيات ارائه مي‌دهد كه به هيچ دانش قبلي درباره كارهاي دريدا نياز ندارد. وي ارتباط دريدا را با نظريه ادبي و نقد در جزئيات بررسي كرده و برداشت‌هاي منسجمي از چند مقاله از بهترين مقالات شناخته شده دريدا ارائه مي‌دهد اين معرفي‌نامه به كساني كه براي اولين بار سراغ كارهاي دريدا مي‌آيند كمك مي‌كند و جوانب بيشتري را براي مطالعه اين متفكر بسيار تاثير‌گذار ارائه مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده