درباره‌‌ی مادري (مجموعه تكه‌هاي نيك)

به مادري خوش آمديد - سرزمين درد و خستگي، ازخودگذشتگي مداوم و بندگي بي‌مزد، سرزمين جانسپاري بي‌انتها، دستان كوچك و پاهايي مثل رزهاي صورتي، و بوسه‌هاي مخملي، اينجا سرزمين مردان و زناني است كه روزي بي‌خيال مجذوب كار و روابط‌شان بودند و حالا سعي مي‌كنند مسائل قديمي را حل كنند و بيهوده به دنبال ساعتي ديگر در روزشان هستند، شايد شما اين سرزمين را به خوبي بشناسيد، يا شايد براي اولين بار پا به آن گذاشته باشيد - در هر صورت به اين داستان‌هاي صادقانه انساني بسيار جالب كه از جانب يك متخصص ارائه شده است، نيازمنديد...

آخرین محصولات مشاهده شده