درباره‌‌ی فرانكلين به مدرسه مي‌رود

فرانکلين جامدادي‌ نو و خط‌کش، يک مداد يک پاک‌کن، و دوازده تا مداد رنگيش که خودش آن‌ها را تراشيده بود برداشت. حالا براي روز اول مدرسه آماده بود، ولي همين که خواست سوار سرويس مدرسه شود ترس آمد سراغش. آيا فرانکلين واقعا از مدرسه خوشش مي‌آيد؟

آخرین محصولات مشاهده شده