درباره‌‌ی عكس يادگاري

آدم همه را به خط کرد تا از آن‌ها عکس بگيرد؛ فيل، ميمون، جناب شير، زرافه، مار و سنجاب. اما آن‌ها در عکس جا نمي‌شدند.

آخرین محصولات مشاهده شده