درباره‌‌ی سرآغاز بتمن

روس وين مُرده. وارث جوان امپراتوري وين هفت سال پيش ناپديد شد. ثروت انبوه او را بخشيدند و موج جرايمي که با قتل فجيعانه‌ي والدينش آغاز شد، شهر گاتهام را به جهنم تبديل کرده. آخرين سنگرهاي مقاومت در برابر فساد، يعني پليس‌هايي که نمي‌شود خريدشان و دادستان‌هايي که از تهديد نمي‌ترسند، کم‌تعداد و ضعيف شده‌اند؛ و خيلي سريع به کمک احتياج دارند. يک دنيا دورتر، در زنداني هيماليايي، مردي سرسخت و بدون نام هر روز براي زنده ماندن مي‌جنگد. هفت سال را به گشتن دور دنيا و مطالعه‌ي ذهن مجرمان گذرانده تا پاسخي براي معماي زشت کودکي‌اش پيدا کند. اما گويا در اين مدت چيزي هم دنبال او مي‌گشته. بروس وين اينجا، در تاريک‌ترين گوشه‌هاي خشمش، به هويت خويش پي مي‌برد و مردي معمولي، اسطوره مي‌شود.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده