درباره‌‌ی رابينسون كروزو (متن كوتاه شده)

اگر شرح حال يك نفر ارزش آن را داشته باشد كه در بين مردم انتشار يافته و مورد استقبال شايان قرار بگيرد، نويسنده اين كتاب عقيده دارد، اين نوشته كه از نظر شما مي‌‌گذرد از زمره همان حكايت جالب است. عجايب اين داستان به قدري بي‌‌سابقه است كه تا كنون نظيرش شنيده و خوانده نشده است. به راستي هم چه شخص ديگري مي‌توانست سرگذشتي حيرت‌انگيزتر و متنوع‌تر از اين در معرض مطالعه ارباب ذوق قرار داده و آن‌ها را در عوالم گوناگون سير و سياحت دهد؟ در اين كتاب مطالب دل‌انگيز و در عين حال ساده‌اي از زندگي يك نفر كه دست‌خوش حوادث مختلف گرديده مي‌خوانيد و ايمان شما در اين مشيت خداوندي در هر حال ما را احاطه كرده و هر يك از افراد بشر اسير سرپنجه تقدير و قضا و قدر مي‌باشند و هركس و در هر وضعي بوده باشد از حكم سرنوشت ازلي سرپيچي نمي‌تواند، كامل خواهد شد.

آخرین محصولات مشاهده شده