درباره‌‌ی دوباره فكر كن (قدرت دانستن چيزهايي كه نمي‌دانيم)

اكثر ما به دانش و تخصصمان افتخار مي‌كنيم و خيلي دوست داريم پاي باورها و عقايدمان بمانيم. در يك دنياي با ثبات، چنين طرز فكري منطقي خواهد بود و ثبات عقيده ما، عوايد قابل توجهي را به همراه خواهد داشت. اما مشكل اينجاست كه دنياي ما به سرعت تغيير مي‌كند و بايد معادل زماني كه صرف تفكر مي‌كنيم، براي بازنگري و اصلاح تفكرات‌مان هم وقت بگذاريم. تجديدنظر يك مجموعه مهارت و البته يك طرز فكر است. هم‌اكنون خيلي از ابزارهاي ذهني مورد نيازمان را در اختيار داريم. فقط بايد يادمان باشد كه هر از چند گاهي با بيرون آوردن آن‌ها از قفسه، گرد و غبار رويشان را پاك كنيم.

آخرین محصولات مشاهده شده