درباره‌‌ی دست‌هاي كوچولو كف مي‌زنند

رمان دست‌هاي كوچولو كف مي‌زنند يك كمدي سياه است با بن‌مايه‌هاي گوتيك. قصه‌اي كه نامش و محور روايتش برگرفته از شعر ني‌لبك‌زن هاملن، همان روايت مشهور از مردي كه با نواي ني‌اش موش‌ها را از شهر هاملن دور مي‌كند و چون مردمان شهر دستمزدش را نمي‌دهند به انتقام كودكان شهر را هم مي‌برد و ناپديد مي‌شود... رمان درباره‌ي موزه‌اي است كه مديرش مي‌خواهد از خودكشي آدم‌ها جلوگيري كند. او عاشق زندگي ديگران است و در اين موزه همراه چند شخصيت ديگر زندگي مي‌كند. اما شر كنار او پرسه مي‌زند و اتفاقاتي در راه هستند كه واقعا نمي‌توان آن‌ها را حدس زد. كابوس، جنون، خباثت و البته عشق. رودز از دل يك قصه‌ي قرون وسطايي اثري مهيب آفريده است.

آخرین محصولات مشاهده شده