درباره‌‌ی خيلي خوب خيلي احمق (خانم‌ها ديگر ببوگلابي نباشيد)

وقتي صبحانه‌شان را مي‌خوردند، مثل يك دسته گنجشك همگي ميز را ترك مي‌كنند، در حالي كه من خودم را به سمت ماشين ظرف‌شويي پرتاب مي‌كنم تا قبل از رفتن به سر كار، خانه كمي تميز باشد... همسر درجه يك،‌ مادر عالي، دوست خوب، كارمند نمونه، محرم اسرار... شما به طور همزمان همه اين‌ها هستيد. عين واقعيت است و شما هم خوب مي‌دانيد. ولي چرا اين‌قدر اصرار داريد كه يك زن همه فن حريف باشيد، كسي كه خودش را براي همه كس در هر شرايطي فدا مي‌كند؟ بالاخره بعد از مدتي نويسنده مي‌فهمد كه خود را بايد از اين وضعيت خلاص كند. شوخ طبعي و طنز ظريف، اين كتاب را به بهترين درمان تبديل مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده