درباره‌‌ی خواستم شد (گفتگو با لیلی گلستان)

رنج با ما عجین است. درد با ما عجین است. باید صبوری و تحمل کنیم. ما از زندگی طلبکار هستیم، در حالی که باید به زندگی بدهکار باشیم. زندگی هدیه‌ای است که به ما داده شده و باید از آن نگهداری کنیم و به آن چیزی اضافه کنیم. در زندگی‌ام سعی کردم، زحمت کشیدم، مبارزه کردم، واقعا برایم طاقت‌فرسا بود، ولی وقتی به پشت سرم نگاه می‌کنم می‌بینم خدا را شکر، همه چیز خوب بود. از زندگی‌ام خیلی راضی هستم. خواستم،شد.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده