درباره‌‌ی خواستم شد (گفتگو با ليلي گلستان)

رنج با ما عجين است. درد با ما عجين است. بايد صبوري و تحمل كنيم. ما از زندگي طلبكار هستيم، در حالي كه بايد به زندگي بدهكار باشيم. زندگي هديه‌اي است كه به ما داده شده و بايد از آن نگهداري كنيم و به آن چيزي اضافه كنيم. در زندگي‌ام سعي كردم، زحمت كشيدم، مبارزه كردم، واقعا برايم طاقت‌فرسا بود، ولي وقتي به پشت سرم نگاه مي‌كنم مي‌بينم خدا را شكر، همه چيز خوب بود. از زندگي‌ام خيلي راضي هستم. خواستم،شد.

آخرین محصولات مشاهده شده