درباره‌‌ی حوض فرشته

بچه کاکتوس خيلي نرم بود. اصلاً تيغ نداشت. پروانه‌ها و سنجاقک‌ها و زنبورها خيلي او را دوست داشتند اما يک روز بزرگ و قوي شد. بزرگ و قوي و تيغ تيغي و... اين کتاب را ورق بزني هم قصه‌ي بچه کاکتوس را مي‌خواني، هم قصه‌ي خارخاري و هم چند تا قصه‌ي ديگر.

آخرین محصولات مشاهده شده