درباره‌‌ی بهتره با يكي حرف بزني

بهتره با يكي حرف بزني، كه در طول يك سال اتفاق مي‌افتد، با رخداد ويرانگر فروپاشي رابطه عاطفي لاري گاتليب آغاز مي‌شود و اين اتفاق گاتليب ـ كه خود مشاور است ـ را به اتاق مشاوره وندال مي‌كشاند، چشم‌اندازي كم‌ياب و بي‌پروا از حرفه‌اي كه معمولا به وسيله قوانين و رازداري محصور شده‌است. زبان روايت‌ها جذاب، صادقانه و طنزآميز است كه خواننده را در روند شناخت، پذيرش و درمان همراهي مي‌كند. علاوه بر صداقت روايت داستان و حقيقي بودن وقايع، نويسنده با ذكاوت توانسته حس كنجكاوي مخاطبانش را برانگيزد و آن‌ها را به جلسات خصوصي خود با بيمارانش دعوت كند. خواندن اين كتاب به مثابه شركت كردن در چندين جلسه مشاوره، آموزنده، چالش‌برانگيز و لازم است.

آخرین محصولات مشاهده شده