درباره‌‌ی بازي كاپوچين

يك بازي پر از رنگ و خنده و هيجان! فنجان هاي رنگ و وارنگ كاپوچين همه‌ي آن چيزي است كه براي ساختن يك دنياي شاد و خيال‌انگيز لازم داريد. تصاوير توي كارت‌هاي بازي را از نو بسازيد. هر چند پيروزي در دنياي كاپوچين آن‌قدر ها هم ساده نيست! تصوير‌هاي مختلف، با رنگ‌ها و تركيب‌هاي متفاوت شان پيش روي شما هستند، با حريف‌هاي جدي و سرسخت. پس حواس‌تان را جمع كنيد! زنگ پيروزي فقط براي تيزترين چشم‌ها و سريع ترين دست‌ها به صدا درمي‌آيد!

آخرین محصولات مشاهده شده