درباره‌‌ی کاج‌ها (مجموعه ویوارد پاینز 1)

مامور سرويس مخفي، ايتن برك، با ماموريتي مشخص وارد ويوارد پاينز آيداهو مي‌شود: پيدا كردن و بازيافتن دو مامور فدرالي كه يك ماه پيش در اين شهر گم شده‌اند؛ ولي هنوز چند ثانيه‌اي از رسيدنش به شهر نمي‌گذرد كه درگير تصادفي شديد مي‌شود. در يك بيمارستان به هوش مي‌آيد. بدون كارت شناسايي، بدون تلفن همراه و بدون كيف دستي. كاركنان بيمارستان ظاهرا به اندازه كافي رفتاري دوستانه دارند ولي چيزي... درست نيست...

آخرین محصولات مشاهده شده