درباره‌‌ی قرنطينه

بيماري مسري و مهلكي بنام اسكورج در كشور شيوع پيدا كرده است. نگهبان‌ها هر كسي را كه مشكوك به اين بيماري باشد به زور با خودشان مي‌برند تا براي اسكورج مرگ‌بار آزمايش بدهد. ”آني ملز“ هم يكي از اين افراد است و در كمال ناباوري با نتيجه‌ي مثبت آزمايشش رو به رو مي‌شود. او را به جزيره‌ي اتيك مي‌فرستند: جايي كه قبلا زندان بوده و الان به قرنطينه‌ي بيماران تبديل شده است. قربانيان اسكورج كه آني هم جزو آن‌هاست، بايد باقي‌مانده‌ي زندگي كوتاه و دردناك خود را در قرنطينه بگذرانند تا روزي كه بميرند، اما آني تصميم مي‌گيرد پرده از راز قرنطينه بردارد... قرنطينه داستاني است نفس‌گير و هيجان‌انگيز درباره‌ي ماجراجويي، توطئه، شجاعت و شهامت.

آخرین محصولات مشاهده شده