درباره‌‌ی سياه‌قلب

از مرد غريبه جز سايه‌اش چيزي ديده نمي‌شود، ولي مگي ميتواند از پشت پنجره هاله‌اي از چهره‌ي مرد را ببيند. اين غريبه کيست که گرد انگشت صدايش مي‌زنند؟ کاپريکورن و جادوزيان چه نقشه‌اي دارند؟ مگي که عاشق کتاب و کتاب خواني است، جواب اين پرسش ها را در يک کتاب پيدا مي‌کند؛ اما خب که چي؟ فونکه نويسنده‌ي پر آواز آلماني در سال 2008 جايزه بمبي و جايزه رزويتا را دريافت کرد. مجموعه‌ي سه گانه‌ي او از مهم‌ترين رمان‌هاي ادبيات نوجوان به شمار مي‌آيد. رمان سياه قلب دار مجموعه‌ي سه گانه‌ي کورنليا فونکه در سال 1391 از نهاد ايراني لاک پشت پرنده نشان عالي دريافت کرد. اين رمان، پيش از آن در سال 1388 در نمايشگاه لايپزيک به عنوان محبوب‌ترين کتاب منتخب نوجوانان، جايزه بين‌المللي کسب کرده بود.

آخرین محصولات مشاهده شده