درباره‌‌ی The Railway Children

خانه‌مان در لندن را بايد ترک کنيم، مادر گفت به بچه‌ها. مي‌رويم در روستا زندگي کنيم، در خانه‌ي کوچکي نزديک خط راه آهن و اينچنين زندگي جديدي آغاز مي‌شود براي ربرتا، پيتر و فيليس. آنها بچه‌هاي راه آهن مي‌شوند.همه قطارها را مي‌شناسند. پرک، باربر راه آهن بهترين دوستشان است و ماجراجويي‌هاي بسيار زيادي در خط راه آهن دارند. ولي چرا پدرشان مجبور است به جاي دوري برود؟ او کجاست و اصلا هيچ وقت بر مي‌گردد؟ (تعداد کلمات 9295)

آخرین محصولات مشاهده شده