درباره‌‌ی گارد جوان

گاردجوان، بهترين اثر فادايف، که نوشتن آن در سال 1943 آغاز شده و گويا تاسال 1951ادامه داشته است، داستان مبارزات گروهي از جوانان يک شهر کوچک معدني اوکراين با نيروهاي اشغالگر فاشيسم آلمان است؛ مبارزاني که به اعتبار خود کتاب، مردمان ساده و ناشناس اين شهر کوچک را به‌صورت قهرماناني بزرگ و معروف در سراسر جهان درآورد.

آخرین محصولات مشاهده شده