درباره‌‌ی چشم شب

آوريل 1943: در فاصله‌ي بسيار نزديکي از سدّ مونه، يک اردوگاه کار اجباري قرار دارد که در آن اسراي اکرايني به توليد سلاح‌هاي آلماني مي‌پردازند. رئيس اين اردوگاه، گئورک هارتمن، مردي است با وجودي آکنده از ترديد و شفقت و در خيال شروع رابطه‌اي که شايد به قيمت جانش تمام شود. هم‌زمان سازمان مخفي انگلستان، در جست‌وجوي يک جاسوس آلماني است، زني بسيار زيرک و خونسـرد با نام مسـتعار «چشـم شب». زن در پي کشف رازي است...

آخرین محصولات مشاهده شده