درباره‌‌ی پارو بزن

پارو بزن به شما مي آموزد كه چگونه اشتياق و خوش‌بيني را چراغ راه خود كنيد بي‌‌آنكه شرايط و حوادث بيروني اشتياقتان را تحت تاثير قرار دهد. با خواندن اين كتاب درمي‌يابيد كه چگونه سه عامل تاثير‌گذار و اصلي در قايق ‌مي‌تواند زندگي شما را نيز دگرگون كند . پارو: انرژي . فقط شما مي‌توانيد پاروي خود را درآب قرار دهيد يا اينكه آن را بيرون آوريد و تصميم بگيريد كه ديگر از آن استفاده نكنيد . قايق:فداكاري. هر‌چه بيشتر به ديگران كمك كنيد و زندگي خود را وقف اين كار كنيد، زندگي‌تان بهتر و كامل‌تر و قايق شما بزرگ‌تر خواهد بود. قطب نما: جهت. بينش شما درباره زندگي خودتان و افراد پيرامونتان، به شما كمك مي‌كند تا روياي مكاني را بسازيد كه مي‌خواهيد به آنجا برويد . پارو بزن براي ورزشكاران، مربيان، رهبران تجاري و هركس ديگري كه اميدوار است بتواند كمي بيشتر از زندگي لذت و بهره ببرد مناسب است. اين اثر رهبران،تيم‌ها و سازمان‌ها را به موفقيت‌هايي بيشتر از قبل سوق مي‌دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده